Portfolio

Under efterkrigstiden började efterfrågan på de klassiska juteprodukterna med framförallt säckar och annat att mminska. Även Linnedelen gick sämre varpå man började att söka sig mer emot andra nya produkter som byggde på den våg av egnahem  byggande som var på 60 och 70 talet. Detta innebar att man började att tillverka initialt tapeter av jute för att sedan även börja med den nya produkten glasfiberväv. 

Då det under början av 2000-talet kom en tydlig konkurrens från andra låglöneländer vilket gjorde att det "enkla" massprodukterna i form av glasfiberväv för tapeter utsattes för en tydligare prispress och man sökte sig emot mer specialiserade produkter.

Tasso Hjärtat i Oskarström


Historia & Bakgrund


1844 kom Oscar från Ullricehamn till ett område norr om Halmstad där han hade hittat ett fall som han ville nyttja för att bygga en såg. Detta innebar att grunden för det som idag är Oskarström. Namnet  Oskarström kommer ju i grunden även det från Oscar även om lokaltidningen när de skrev om orten 1850 stavade fel och orten döptes till Oskarström. Vid fallen sålde Oscar efter sågen till några lokala driftiga entrepenörer som kom ifrån Halmstad. De lade rätt snabbt ner sågen och byggde istället en kvarn som nyttjade de tillstånd som Oscar:s såg hade nyttjat när denna byggdes. Därefter byggde man ut kvarnen för att sedan återigen bygga en såg.  1882 kom järnvägen till samhället då järnvägen mellan Halmstad och Värnamo.  1885 köpte ett ett brödrapar Oscar:s livsverk för att året efter starta en hattfabrik. Men även denna hade en kort tid som aktiv verksamhet då herranr Wallberg redan 1888 flyttade in den till Halmstad för att bli  en del av det som idag är Nordiska Filt i Halmstad och en av kommunens största arbetsgivare.

MINA BILDER

Mina bilder är tagna i Augusti 2012

1890 startades det som kallades Skandinaviska Jutefabriken. Man började med att tillverka just jutesäckar. Redan under uppbyggnaden av fabriken så rekryterade man nyckelpersoner samt fabriksarbetare från olika delar av Europa och framförallt från Böhmen. Just denna tydliga inflyttningen av många olika nationer har präglat orten ända fram till modern tid där en "Böhmare" är liktydigt med en boende i Oskarström. Det var också tydligt att bolaget tog hand om sina arbetare genom att bland annat starta den första skolan samt att även stötta föreningslivet. Den internationella prägeln medförde även att det på orten byggdes ett stort antal frikyrkor. Därtill byggdes det även en katolsk kyrka med ett eget kloster som ända fram till modern tider hade systrar från Polen bodde på klostret.

I mars 2011 kom dock dråpslaget. Det amerikanska företaget John Mansville:s svenska ledning att man hade fattat beslut om att lägga ner fabriken i Oskarström.  Produktionen skulle flyttas till Helsingborg som man ansåg hade modernare lokaler än i Oskarström. 

Då detta var den sista större industrin i byn så var nerläggingen med sina ca ​70 anställda ett slag för byn som bland annat märktes på bland annat fastighetspriserna.


Det skullle dröja till 2014-2015 innan priserna var åter och framförallt den totala omvälvingen av "Oscars Ström" från att vara ett klassiskt brukssamhälle till att vara en bilig möjlighet att köpa en fastighet (i eftersvallningarna av 90 tals krisen såldes bostadsrätter för 1 Krona) till att idag vara ett av alla dessa samhällen som är stora nog att ha en ganska omfattande service med med en närhet till staden som gett stigande fastighetspriser (reflekterade över att jag för första gången på väldigt länge sett ett hus byggt på 1970-talet annonseras ut för över 2 miljoner utan att vara "något speciellt")  


Men nu börjar den roliga historien som alltid brukar dyka upp i spåren av industrier som blir Övergivna. 
En driftig skrothandlare fick syn  på en aktion där man sålde valsar VÄLDIGT billigt varpå han förstod  att skrotvärdet var högre i bara metallvärdet. Han ropade in den och kontaktade den ansvarige för  demonteringen av fabriken (som bland annat tagit hjälp av ett ryskt bolag som senare anställde honom) och avtalade att han köpte i princip allt på rot och lovade omvandla det.
När han kom dit insåg han att det var en guldgruva, men det tyckte även det ryska bolaget som stal det som var hans: Han berättade att det vid ett tillfälle tidigt en morgon backade upp lastbilar och ett större antal personer bara gick in och bar ut ALLT de kunde ä(även det som inte tillhörde dem) och körde iväg med. Drav att det kom uppp skyltar om denna till höger.

Idag  2018 har ett företag tagit över området och börjat utveckla det. Liksom i andra fall så finns det en tvist då ägarna haft kopplingar till Bandidos, men det är en HELT annan historia.

Jonas Stellemark

Under slutet av 1800 talet så började man även att  tillverka olika produkter baserat på linne med fokus på mer konsumentorienterade produkter.

Under början av 1900-talet var det en konstant utmaning att få arbetare till företaget gjorde att man började med att  bygga ett större antal  arbetarbostäder för de som flyttade  vilket ledde till att det framför fabriken byggdes ett större antal "kaserner" där man hyrde ut till arbetarna. Det fanns som mest 15 sådana men dessvärre (?) är alla dessa rivna idag och marken de stod på är idag park samt att det står en temporär förskola där.