Portfolio

Jonas Stellemark

Arla:s Mejeri i Kallebäck 2016 

Historia


Det 1880 satte sig bröderna Wilhelm och Hildemar Albin Lidolm ner på Nådhammars gård utanför Stockholm. Man hade bestämt sig för att försöka då större inkomster på sin grundprodukt i form av Mjölk varpå man planerade att sälja den till stadsborna i Stockholm. Därför startar man Stockholms Mjölkförsäljningsaktiebolag.

Under början av 1900-talet hade bönderna insett att om man slog sig samman och startade "Mjölkcentraler". Detta var något som gick igen bland slakterierna samt förädlingen av spannmål. Man började att inse stordriftens fördelar i producentledet öven om gårdarna var många och små. 

Initialt så var dessa sammanslutningar lokala i form av samlade på orten eller kommunen men växte snart så att man i landskapet eller länet skapade en organisation. Detta innebar i samband med 1960-1970:talets centraliseringssträvan så slog sig fler och fler mjölkcentraler med det lokala mejeriet samman och 1975 bestämde de sammanslagna mjölkcentralerna för att välja ett annat namn. Man jobbade med ett par olika alternativa namn som Arla, Milko och Svea-Mejerierna. Eftersom detta var på 1970-talet så valde man att göra en "Modern marknadsundersökning" där man prövade de olika namnen men med ledande frågor så pushade man för ett resultat som skulle gynna namnet Arla.


Det gjorde att 15 September 1975 presenterades Mjölkcentralen Arla och den klassiska Arla kon blev en symbol för den nya koncernen. Dock kan ursprunget till just kon faktiskt spåras till en leksaks fabrik i Väckelsång som på 1940 talet hade fått i uppdrag att tillverka "batchar" med 5000 kor åt gången med ursprung i reklamtecknaren Sten Calding:s skisser. 


Under det glada 1970-1990:talet så levde Arla i välmående även om man i perioder rationaliserade och bland annat lade ner mejeriet i Växjö (med hänvisning till att det låg mitt i staden och att det var för dyrt att modernisera, kom ihåg detta längre fram i historien) men i samband med inträdet i EU och dess gemensamma marknad så ändrades den skyddade värld som kooperationen i Sverige levde i.
Inflödet av Europeiskt kött samt mjölkvaror skapade en sällan skådad kris i både Scan och Arla. I Scan:s fall slutade det med att man blev uppköpt av ett Finskt bolag medan Arla skulle expandera utomlands genom att slås samman med andra kooperationer. Men det innebar också att det vi tror och ser som ett ursvenskt företag som ägs av ca 13 000 bönder med en röst var. Men det är idag bara 3000 av dessa som är svenska utan istället är Danmark det största produktionslandet och Storbritannien den största marknaden. Så... Inte så konstigt att man lägger ner svenska mejerier och sänker mjölkpriset....

December 2015 fick jag höra talas om stället och bestämde mig för att åka dit. Slumpade sig så att jag åkte dit helgen innan jul och att jag emot alla mina egna stack dit ensam. Hur farligt kunde det vara....
Oj vad fel jag hade.. Möttes av en gigantiskt stor industrilokal som hade en magisk källare. 
När jag gick ner i källaren så var jag sjukt noggrann med att se till så att jag inte stängde dörrarna bakom mig eller att de inte gick i lås på grund av kolvar eller annat.

Plötsligt hör jag ett ljud... Ett rytmiskt ljud... Låter som någon som går.... Nu började pulsen slå på... Övergivna platser nära städer och framförallt storstäder är magneter för fel folk. I detta läget är nog polisen det mest positiva som man kan möta... Pltsöigt.. Så ser jag i gången råberg... Råberg som i en grotta... Och inser att ljudet jag hört var vattendroppar som ramlade ner på en plåt som var skarven mellan bergrummet och inser att jag plötsligt står i ett gigantiskt bergrum. 

MINA BILDER

Mina bilder är tagna mellan Dec 2015 och Mars 2016 vid 3 olika tillfällen. 


Bilderna nedan är klickbara med massor av info

Mina besök 

I Oktober 2016 hade man rivit en del av området men hade troligen kvar ett halvårs jobb till 

Mejeriet i Kallebäck

Den 9 september 2013 kom dråpslaget för kallebäcks mejeri. Man meddelade då att de planer som var långt gågna på att bygga ett nytt mejeri på samma plats hade skrotats och istället skulle man lägga ner mejeriet och de ca 250 anställda skulle sägas upp.Man ansåg inte att de 800-900 miljoner som det skulle kosta att bygga en ny anläggning i Göteborg var värt det utan man skulle istället satsa på att förädla mjölken i Jönköoing samt öppna en omlastningscentral i Mölndal.


Redan när beslutet presenterades var det tämligen klart att man skulle bygga bostäder på den gamla tomten (I februari 2014 när det stängdes ner hade man redan hunnit sälja fastigheten till Wallenstam) och i början av 2016 hade man börjat med att riva för att bygga 2500 nya bostäder.
Man slås av den oerhörda snabbhet detta genomfördes med från nerläggning via ny plan för området till rivning, om man jämför med Scan i Kävlinge. Var det så att Mölndal kommun var lättare att ha och göra med eller att antalet uteliggare samt koppartjuvar nära inpå bostadsområdena gjorde att man kom snabbare vidare i processen?

Bergrummet kallades Smörberget vilket troligen har sin del i att man "beredskapslagrade" smör. Staten hade finansierat bergrummet för att kunna lagra undan smör som skulle behövas i händelse av orostider. Enligt uppgift så när man hade producerats så ställdes det in i berget för att lagras innan det släpptes ut på marknaden. 

Om det hände något fanns det en massa smör och andra livmedel lagrade så att man skulle kunna hålla landets befolkning nöjda.


Kallebäck var också ett av de ställena där man kunde se sjukt bra Graffiti. Därtill sprang vi ihop med en del riktigt duktiga Graffitikonstnärer samt att det fanns en hel del riktigt bra Graffiti där som nu dessvärre är borta.