Jonas Stellemark

Slakteriet hade byggts under första världskriget med en planering för 100 000 svins som skulle slaktas

Under 50-70 talet byggdes anläggningen ut för större kapacitet samt att den förening som ägde Kävlinge och andra slakterier centraliserade bland annat försäljning, tvätteri samt auktioner till Kävlinge.

1962 byggdes ett modernt slakteri i Kävlinge samt att man 1970 tog varumärket Scan vilket ledde till att flera mindre slakterier lade ner (bland annat Hörby och Ystad). I tidens anda av att rationalisera och så passade man också på att bygga en livsmedelsfabrik på 10 000 Kvm för att vidareförädla det slaktade köttet men också produkter som inte var rent köttbaserade (bland annat risgrynsgröt).

Redan innan Scan hade flyttat ut köpte Midroc upp området för att inleda en planförändring med fokus på att kunna skapa en ny stadsdel som kom att döpas till ”Kävlinge Östra Centrum”. Dock dröjde det ända till 2014 innan man började att komma överens mellan kommun och Midroc avseende hur man skulle fördela kostnader och framförallt vad kommunen skulle stå för/betala.
En fundering som slog mig när vi var där var om det var medvetet från Midroc att låta området förfalla…
Detta för att sätta press på kommunen. Denna känsla blev inte mindre när man såg att kommunen köpte tillbaka viss mark för att låte uppföra ett nytt kommunkontor och skola samt en del annat. Likaså bidrog det faktum att en vaktmästare som hade jobbat för Midroc att deras instruktioner att jaga sabbare och sådana som mig ändrades över en natt liksom att allt underhåll stoppade inkl pumpar i källare och annat. När detta hade skett så accelererade förfallet snabbt..

Från 1994 och fram till nerläggningen var det en nedåtgående spiral med stora varsel 1994 & 2004 och flytt av bland annat leverpastej tillverkning 2008 och flytt av paketering av bacon till Polen (Man slaktade djur i Kristianstad för att vidareförädla det i polen och transportera tillbaka den till Sverige för försäljning).


2007 gav de svenska bönderna upp och tog in Finska delägare och Scan blev HKScan som presenterade en "utvecklingplan" i vilken domen för Scan Kävlinge kom

2008 den första augusti var den dag då man helt stängde ner produktionen varpå man under 2009 rev de första delarna (Det gamla tvätteriet) och bland annat hyrde ut för att lagra pant som hade samlats in i i Skåne).

I Februari 2016 kom jag tillbaka och passade på att fotografera i det som fanns kvar då. 

Man hade valt att behålla matsalen för att man hade planerat att använda det som projektkontor.  Nu hade man dock bestämt att även den delen skulle rivas då skicket var alldeles för dåligt 


Passade också på att ta en panorama över området för att ge en helhetsbild även om jag inte har något liknande från när detta var en övergiven plats.

Scan Kävlinge 


HistoriaSeptember 2007 kom beskedet, samhällets stora industri skulle helt läggas ner. Slakteriet som hade varit livsnerven för saamhället med upptill 1100 anställd var nu dördsdömt. Man hade slaktat djuren som sedan styckades och i matfabriken vidareförädlades dessa till produkter som hamnade på våra matbord. Nu var detta helt slut.

Redan 1994 hade Scan börjat inse att man skulle få en ökad konkurrens från Europa och de första rationaliseringarna drabbade slakteriet genom att man flyttade  svin slakten till Kristianstad som också var det slakteri som 2004 fick ta emot styckningen då den flyttade. Från det hade man lanserat krispaket efter krispaket för att försöka vända trenden med skenande förluster

MINA BILDER

Mina bilder är tagna mellan Maj 2014 och Februari 2016 vid 4 olika tillfällen. VIll du veta mer om historiken kring platsen så klicka på denna länken


Bilderna nedan är klickbara med massor av info

Portfolio