Portfolio

Jonas Stellemark

Hestra Sjukhem


Historia & Bakgrund2004 hade tiden kommit ifatt Hestra Sjukhem. Då valde man att stänga sjukhememt som Invigdes 1978 och var oerhört färgat av den funktionalism som man ser i byggnader från denna tiden.

Byggnaden var formad som ett u vilket syns ttydligt på Google Maps (Klicka här).  I den delen som sammanband "utlöparna" fanns de gemensamma delarna med bland annat matsalar och liknande.
I utlöparna så fanns det 2 avdelningar med  mestadels 2 bäddsrum och med gemensamma delar som duschrum, undersökninngsrum och liknande "praktiskt" byggt mitt emellan de 2 olika avdelningarna.  När man kikade på väggarna hittade vi faktiskt originaltapeten under den efter ditsatta glasfiberväven. 

MINA BILDER

Bilderna på sjukhemmet är tagna i Okt 2014 och bilderna på byggplatsen i Februari 2016

Bilderna nedan är klickbara med massor av info

20 JUli 2014 kom så då den slutgiltiga domen för platsen i form av att kommunen antog en ny detaljplan där Mjöbäcksvillan fick detaljplanen för "Hestra Trädgårdsstad" antagen och man kunde börja bygga 130 bostäder på området. 
Jag var tillbaka för att ta lite bilder på på platsen i Febr 2016 och slogs då av hur man "krossat" den lummiga idyll som fanns här. När vi gick runt och kollade så var det ett trevligt parkområde med en hel del större lävträd som denna underbara höstdag gav en underbar ljus och miljö trots rivningen och den "trista" 70 tals arkitekturen. Detta är nu helt borta för att man skall kunna få in en maximal förtätning .


Kunde inte låta bli att fundera över hur många som hade suttit på balkongerna och tittat ut över parken.


Om ni är nyfikna på hur det ser ut i Februari 2016 kan ni kika nedan
Denna bilden är tagen från parkeringsplatsen norr om sjukhemmet som syns på Google Maps länken ovan.

Sjukhemmet låg ganska så rakt bakom de blå containrarna på bilden direkt under här.

Hestra byggdes från början med de på den tiden typiska 4 bäddsrummen och sågs nog trots altt som väldigt modernt när det byggdes 1978. Vi skall ju tänka på att i exempelvis Växjö kommun så var det stora "sjukhemmet" ända fram till början 1990 talet inrymt i en fastighet från 1940 talet vilken var allt annat än ändamålsenlig.I Borås fall så flyttade patienterna som det hette på denna tiden från tt äldre boende som hette Ramnalid med anor från 1930 talet.


Under början av 1990talet genomfördes den stora ÄDEL-reformen där de äldre skulle bli boenden och inte patienter samt att kommunerna fick ansvar för även det som innan hade kallats Sjukhemt (dessa hade legat under Landstingens ansvar innan). Under tiden fram till nerläggningen 2004 var det både boende/vård för de som var dementa men det fanns också hospiceavdelningar här.

​Vi kom hit en underbar höstdag, en sådan där dag som man bara älskar för den höga luften och alla färgerna i naturen. Man hade redan börjat att riva vilket gjorde att man inte kunde se allt. Dock så var det en del av huset som var "orört" ur den synpunkten så det gav oavsett en väldigt bra känsla för hur det var där när det hade varit igång. 
Trots att det hade stått tomt sedan 2004 så hittade vi gott om spår från tiden när det var i drift. Allt ifrån daganteckningar om de olika patienterna till de mer mysiga i  form av personalens recept. 


I Dec 2013 & Febr 2014 hade någon försökt att anlägga bränder på platsen vilket gjorde att bottenvåningen var rökskadad och allmänt sotig.